Oblíbené odkazy
Slavnost je zvláštní nebo mimořádná společenská událost, která bývá zpravidla pořádána na oslavu či vzpomínku na nějakou konkrétní osobu. Slavnosti mohou být také pořádány k připomenutí nějaké významné společenské události. Slavnosti se téměř vždy pořádají za účasti většího počtu osob. Mohou mít různou formu. Od lidových veřejných veselic až po události čistě soukromé a pro veřejnost zcela uzavřené. Často bývají spojeny s konzumací jídla a pití a mohou mít ráz recepce, slavnostní hostiny, slavnostní večeře či slavnostního oběda apod. Slavnosti mohou být také spojeny s různými typy společenských obřadů. Může se jednat jak o události velmi veselé (tzv. veselice), tak i o akce velice smutné až pochmurné – smuteční slavnosti.